הסבות נתונים

הסבות נתונים

בתהליכי יישום והטמעת מערכות חדשות ובתהליכי שידרוגים האירגון נידרש לא פעם לבצע הסבות של נתונים ממערכת אחת לשניה. במקרים מסויימים יש אירגונים הבוחרים לכתוב את כל או לפחות את רובו של התוכן מחדש אך במקרים רבים באירגונים בעלי מידע היסטורי חשוב או מידע רב וגדול בהיקפו יש צורך לבצע הסבה מקצועית ואטומטית של הנתונים בשלב המעבר בין מערכות ופלטפורמות בעלות מבני נתונים שונה. יוטים פועלת על פי מתודולוגיה ואלגוריתם מובנה המאפשרים הסבות של נתונים רבים ומורכבים מפריטי מידע מגוון, סוגי קבצים שונים, אלמנטים גרפיים, קבצי שרטוטים, קבצי תמונות ווידאו , מסמכי טקסט, גיליונות אלקטרוניים ועוד. תהליך ההסבה נישען על ניתוח מצב הנתונים הקיימים וכן על ניתוח המערכת העתידית אליה מוסבים הנתונים. 
לאחר שני שלבים אלו מוגדרת הלוגיקה ומפותח האלגוריתם היעודי לאותה הסבה ומתבצע תהליך אוטומטי של מידגם הסבה של הנתונים, לאחר ניתוח המידגם מבוצעת הרצה כוללת ולאחריה נעשות בדיקות איכות וטיוב של הנתונים במערכת החדשה.